Frågeformulär för att ställa sig i intresselistan

Ansökan till Sofiamålarnas intresselista

För att komma med i Sofiamålarnas intresselista vill vi gärna att du skriver lite om dig själv, så att vi får en bild av vem du är.

Datum:

Namn:

Mailadress:

Telefon:

Adress:

Kvalifikationer (kurser, utställningar m.m.)

Vad arbetar eller har du arbetat som och vilka intressen har du?

Varför vill du bli medlem och önskar en plats i ateljén?

Det Sofiamålarna önskar av sina medlemmar är att i mån av tid visa intresse för kurser, delta i salongerna och komma på årsmötena. Vi vill gärna även se medlemmar som är engagerade i föreningsarbetet.

Tack på förhand!