Info om ateljéns framtid

Till alla Sofiamålare.

Vi i styrelsen vet att det är många som undrar om vår ateljélokals framtid. Oklarheterna kring
möjligheterna att vara kvar har varit stora, så det har varit svårt att gå ut med tydlig och
meningsfull information.
Styrelsen arbetar för en lösning som innebär att vi kan vara kvar genom hyresavtal direkt med
Bostadsrättsföreningen Hamnvakten.

De villkor som vi erbjudits av Hamnvakten skulle innebära:

a) en hyra på 25.000 per månad från och med 1 april. Det är den hyra vi nu betalar under
perioden 1 oktober 2021 till 31 mars 2022. Det innebär en rejäl höjning i förhållande till
tidigare hyra, som varit oförändrad under många år, men motsvarar vad som idag är helt
normal lokalhyra på Södermalm.

b) årlig indexuppräkning av hyran på basis av inflationen under perioden 1 oktober till 30
september (enligt Konsumentprisindex).

c) möjlighet till uppsägning vid varje årsskifte med nio månaders uppsägningstid.
Styrelsen kommer att diskutera det erbjudna avtalet vid sitt nästa möte den 1 februari.
Vi är preliminärt positiva till förslaget som vi bedömer representerar en bra lösning för oss
alla.

Färgargårdstorget den 25 januari 2022

STYRELSEN för Ateljégruppen Sofiamålarna
Hannelie Hillertorp