Kontakta styrelsen

info@sofiamalarna.se

Protokoll nr 1/2017

Styrelsemöte

Konstituerande sammanträde

Tid: 2017-03-30

Plats: Sofiamålarnas atelje

Närvarande: Christel Wiman, ordförande (CW), Christina Larsson (CL)

Hannelie Hillertorp (HH), Liz Kella  (LK), Kerstin Engberg (KE), Norbert Heinrich (NH) Roger Ylvenius (RY)

1 § Sammanträdet öppnades och CW hälsade de närvarande välkomna.

2 § Justerare – Styrelsen beslutade att utöver CW utse KE som justerare av protokollet.

3 § Vice ordförande – Styrelsen beslutade att utse Kerstin Engberg till vice ordförande.

4 § Sekreterare  – Styrelsen beslutade att utse Christina Larsson till styrelsens sekreterare.

5 § Klubbmästare – Styrelsen beslutade att utse Norbert Heinrich till klubbmästare.

6 § Kassör – Styrelsen beslutade att utse Roger Ylvenius till kassör.

7 § Attesträtt – styrelsen beslutade att, utöver styrelsen i dess helhet även ordförande och kassör i förening tecknar firman.

8 § Vårsalongen 2017 – Styrelsen uppdrog åt KE att i vara värd för vårsalongen 2017.  Arbetsgruppen som sköter hängning mm fortsätter sitt arbete som tidigare

9 § Protokollet ansågs omedelbart justerat

10 § Nästa styrelsesammanträde – Styrelsen sammanträder fredagen den 28 april, kl 1530 i Sofiamålarnas lokaler

11 § Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Christel Wiman                                       Kerstin Engberg

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.