Medlemsförteckning

NamnAdressTelefon E-post Medlemsdatum/
styrelseuppdrag
Arbetsgrupp
Nils-Göran AnderssonMatrosbacken 5
117 67 Stockholm
0767136890nils-goran45@hotmail.com2019
Ledamot
Kerstin André Ringvägen 158
116 31 Stockholm
076289 17 48
08-452 97 29
kerstin.m.andree@gmail.com2000