PR Gruppen

Tillbaka till Sofiamålarnas medlemssida

Ansvarsområden:

Inför Salonger:
Skapa affischer A4 storlek
Skapa affischer till gatupratare inför salonger A3 storlek
Se till att gatupratarna är hela
Skapa offentligt evenemang på Facebook
Lägga upp information om salongen på hemsidan (externt)

Övrigt:
Se till att blanketter för nya medlemmar finns
Se till att blanketter för uppsägning av medlemskap finns

Blanketter: