Städlista

Ny Städlista fr o m 15 augusti 2018
• Välj tid och kanske också vem du vill städa tillsammans med
• Lagen består av två personer och man städar i två veckor
• Skriv upp era namn/synligt – i rättvisans namn – de som just städat ställer sig senare i städlistan. Om det saknas städ några veckor lägger styrelsen ut dem på de som inte ännu skrivit upp sig på listan.

Augusti Städ-team

15-30 EGEN STÄDNING (dvs ALLA)

Aug/sep
31- 13 Christina Börjlind ……………………………

September
14-27 Hannelie Hillertorp Anne Randonius

Sep/okt
28- 10 Christina Larsson. Kerstin Engberg

Oktober
11- 25 Christel Wiman Yvonne Sörensen

Okt/nov
26- 9 Yvonne Elo Rydén Ilva Moen Pålsson

November
10- 24 Anders Lindborg …………………………….

Nov/dec
25– 9 Norbert Heinrich Elisabet O

December
10 – 23 Marita Berglund. Gunni Söderhäll

JULUPPEHÅLL – alla som målar städar

2019
Januari

7-21 ……………………………….. …………………………………

Jan-feb
22- 5 Ann-Mari Bengtsson Lisbeth Hampus-Andrén

Februari
6-20 Lilian Borg Mikko Lotvonen

Feb-mar
21-7 Kerstin Andrée Anna Waernhoff

Mars
8-22 AnnKristin Lundqvist ……………………………

Mar-apr
23- 6 …………………………… ………………………………..

April
7-21 ……………………………………….. ………………………………………….

Apr-maj
22- 6 ………………………………………… ……………………………………………..

Maj
7-21 ………………………………………….. …………………………………………………

Maj-jun
22 -5 ………………………………………….. ……………………………………………………

Juni
6-21

SOMMARUPPEHÅLL – alla som målar städar