Om oss

Historia

Sofiamålarna är en ateljégrupp som vuxit fram bland människor som tillsammans vill utveckla färdigheter inom bildkonst.

Sofiamålarna startade som en målarcirkel 1993 med konstnären Sören Ivarsson som konstnärlig ledare. Snart bildades konstföreningen Sofiamålarna på Sören Ivarssons initiativ att ge verksamheten fastare form och i viss mån för att kunna finansiera utveckling och aktiviteter.

År 1997 ombildade vi så målarcirkeln till Ateljégruppen Sofiamålarna. Fram till hösten 1999 fick vi med stadsdelsnämndens hjälp hyra ett dagis, vilket då fungerade som ateljé och galleri. Genom Åsö Föreningsråds medverkan har vår ateljégrupp sedan 1999 lyckosamt kunnat fortsätta sina aktiviteter i Pumpans lokaler på Färgargårdstorget 1. Sedan 2022 har vi blivit en fristående ateljégrupp.

Utställningar

Sofiamålarnas återkommande vår- och höstsalonger har redan blivit ett känt och uppskattat kulturellt inslag till glädje för många i stadsdelen. De flesta av oss medlemmar deltar även regelbundet i andra konstutställningar antingen separat eller i samlingsutställning.

Medlemmar

Föreningen har ca 55 medlemmar, som arbetar i olika tekniker. Varje medlem har nycklar och fri tillgång till ateljén. Medlemsavgiften är för närvarande 600:-/månad. Alla medlemmar hjälper till med skötseln av lokal och engagemang i föreningen. Inträdesavggiften är 500:- och uppsägningstiden 9 månader.

Vill du bli medlem?

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen om du har dokumenterad erfarenhet inom teknikerna olja, akryl eller akvarell. Vi har en intresselista och rektyteringsgruppen kontaktar de sökande i turordning när någon vill sluta.
Skicka ett mail till info@sofiamalarna.se , skriv ”Intresseanmälan” i ämnesfältet och uppge:
  • – Namn
  • – Telefon
  • – Mailadress
  • – Teknik/-er du använder och gärna mer om dig och dina intressen/erfarenheter