Säkerhetsmärkning på färger

AP-märkning av färg Skrivet av Marita 2018-09-03

Nästan all konstnärsfärg har numera s k AP-märkning vilket innebär att den inte är giftig. Titta efter märkningen på dina tuber, oftast finns de där.

Vi bör eftersträva att enbart använda AP-märkt färg i ateljén och om vi är osäkra eller har en färg märkt med CL eller HL hantera dessa med extra stor försiktighet. Utgå från att gula eller röda Cadmiumfärger är giftiga och miljöfarliga om AP-märkning saknas.

Nedan ett utdrag från nätet då jag googlat på ämnet: